Aktualności

First Aid Coach2023-10-06

Moi Mili,

kontynuując rozwój oferty Trend House i odsłaniając kolejny nowy element - ruszamy z nowym formatem przygotowanym dla klubowiczów. 
 
First Aid Coach to format indywidualnych spotkań stworzony dla klubowiczów, którzy poszukują spersonalizowanego wsparcia coacha/psychologa biznesu w swoich wyzwaniach biznesowych. Doświadczeni eksperci pomagają skoncentrować się na konkretnych celach i znaleźć efektywne rozwiązania, niezależnie od obszaru – strategii, zarządzania czasem czy rozwoju osobistego.
 
Chcemy nie tylko rozwijać nas jako społeczność poprzez uczestniczenie w grupowych formatach, ale także umożliwić Wam indywidualną formę, dlatego nasi pokładowi eksperci od rozwoju osobistego
będą mogli Was indywidualnie wspierać poprzez pulę godzin profesjonalnych i indywidualnych sesji dla klubowiczów (polsko- i angielskojęzycznych).
 
Zachęcamy Was do indywidualnego kontaktu bezpośrednio z ekspertami i umówienia sesji w ramach dostępnej miesięcznej puli dla klubowiczów.
 
--------------------------------------------------------
 
Dear Members,
 
continuing the development of Trend House's offerings and unveiling yet another new element - we are launching a new format designed for our club members.

"First Aid Coach" is a format of individual meetings created for club members who are seeking personalized coaching or business psychology support for their business challenges. Experienced experts help you focus on specific goals and find effective solutions, regardless of the area – be it strategy, time management, or personal development.

We aim not only to foster our community through participation in group formats but also to provide you with an individual approach. That's why our in-house personal development experts, 
will be available to support you individually through a pool of professional and individual sessions for club members in both Polish and English.

We encourage you to reach out directly to the experts and schedule sessions within the available monthly pool for club members.

Wróć do listy